HEL
A different oil adventure

HEL is an interactive installation that shows employees coming to work their oil use since last time they left work. When you use a lot of oil the screen will drip black oil, and the animation will get more ominous and dark, and when the employee for instance use their bike to work, the screen will brighten up with colour and movement. Every user will also have an app if they want to follow their oil use more closely and compare with others.
(The rest of this project will be in norwegian)
Oljebruk og arbeidsplass
Tema for min oppgave er å skape fokus på oljeforbruk. Hvorfor olje? Fordi jeg kunne valgt hvilket som helst miljøproblem å øke bevissthet rundt, men olje ligger oss nordmenn nært ettersom det har bygget økomonien vår. Nå er det dog på tide å legge fokus over på andre løsninger. I vår levetid vil oljen ta slutt, og derfor har de som skal skape morgendagens løsninger et ansvar for å føre Norge videre uten oljen. Det er allikevel ikke mange nok av de som sitter og jobber innenfor ulike sektorer som tenker over dette.
Jeg har lagt vekt på å finne ut hvordan mennesker kan påvirkes til å løse problemer som ligger langt frem i tid, hvilket egentlig ikke ligger i menneskets natur. Å visualisere noe som egentlig ikke er synlig, nemlig forbruk av olje hos enkeltpersoner og grupper, har også vært et stort fokusområde i oppgaven.

Hvordan gi morgendagens utviklere en nærgående relasjon til oljeproblematikken?

Hva slags oljebruk skal måles? 
Oppgaven måtte jo kortes ned, og siden det er vanskelig å måle et individs totale fossile forbruk nøyaktig, valgte jeg å fokusere på bilkjøring til, fra, på og utenom jobb. Slik kunne ansatte få en nærgående relasjon til forbruket sitt, og flere muligheter til å forbedre seg. Bensin- eller dieselbil kan for eksempel erstattes med elbil, hybrid, tog, samkjøring, buss, tbane, trikk, sykkel, gange osv. Denne typen forflytning kan la seg monitoreres ved å bruke samme type teknologi som i livsstilsappen MOVES.
MOVES bruker akselerometeret som allerede finnes i smarttelefoner for å finne ut hva du forflytter deg med. På morgenen neste dag får du vite hvor mange skritt du har gått, løpt, hvor mye du har sykla, og hvor du har vært. Appen gjøre dette ved å gjette basert på rytmen du beveger deg i. Er den usikker kan man alltids redigere informasjonen.
Jeg lastet ned MOVES og var veldig fornøyd med enkelheten i appen og hvor selvgående den var. Dette ville jeg også ta med meg i min egen app. 

Funn
Før oljeproblematikken nærmere brukeren ved å gi umiddelbar feedback på hvor mye olje som er blitt brukt, eller ikke brukt.
Få frem det positive ved å ikke bruke fossile brennstoff, og ikke for mye skremsel.
Bruk gjerne konkurranse for å få brukeren til å bli motivert. Vi er sosiale dyr og bryr oss som oftest ganske mye om hva andre synes og hva andre gjør. Bedriftsidrett er populært, og her konkurrerer man gjerne med andre bedrifter eller han på nabokontoret, kun for heder og ære.
Gjør miljøvennlighet til en del av vår urbane hverdag, og ikke til en greie som kun er reservert for aktivistene.
Ikke ta opp for mye tid av bedriftens og ansattes hverdag, da blir det ikke gjennomførbart.

Profesjonsetikk
Hvis mitt produkt/tjeneste er noe som skal innføres av bedriften selv, men for ansatte, må en passe på at ikke det er en tvangssak som presses på de laverestående i firmaet. Det burde være noe firmaet og ansatte kan samles om og identifisere seg med. Jeg forsøker ikke å redde verden med min tjeneste alene, den skal oppfordre til tanke. Derfor har jeg ikke tatt fullt hensyn til det fysiske produktet som kan bli skapt, men lagt frem forslag til hvordan produktet kan være miljøvennlig.

Konsept 
Konseptet mitt består i hovedsak av en app, og en rund skjerm som henges ved inngangspartiet hos bedriften. Appen kalkulerer hvor langt du har forflyttet deg til og fra jobb, og om du har brukt mye eller lite olje. Når du kommer inn døra på jobb, vil appen si ifra til skjermen, og en animasjon vil vise resultatet ditt umiddelbart. Hvis du har kjørt bensinbil til jobb vil det komme mer sort på skjermen, og animasjonen blir mørkere og kjedeligere. Hvis du for eksempel har syklet vil hvitt blande seg i det sorte og skape fine bevegelser og farger.
Det du ser på skjermen på jobb er alle ansattes fossile forbruk. Du vil selv kunne følge med på hvordan du gjør det helt privat på appen.

Brukere
Det vil være tre brukere, primært ansatte i forskjellige bedriftssektorer. Disse vil være de som i hovedsak bruker produktet. Tanken er at både sjefer og vaktmestre skal kunne være med. Sekundært kommer selve bedriften som vil kunne se en oversikt over fremgangen på HELs nettside. 
Bedriften vil også måtte sende inn årlig fossilt regnskap, altså en oversikt over hvordan det har gåttt, elektronisk til selskapet “Miljøfyrtårn”. HELs samarbeid med Miljøfyrtårn kan du lese mer om senere i rapporten. Kort fortalt er det via å bli medlem av Miljøfyrtårn, en bedrift får tilgang til HEL. Miljøfyrtårn er altså den tredje brukeren.

Visjon og misjon
HELs ultimate mål er å skape stor nok oppmerksomhet rundt fossilt forbruk, til at det blir gjort ende på den. Særlig for de som arbeider i næringslivet, ettersom de er ansvarlige for morgendagens løsninger innen alle sektorer.
HEL vil oppnå dette ved å både oppmuntre  ansatte til å starte med seg selv på en kompetativ og interessant måte. HEL kan også styrke bedriftens grønne identitet.
Konklusjon og forbedring
Å jobbe for å få folket til å bry seg og gjøre noe for miljøet vårt er en virkelig frustrerende oppgave, hvilket jeg antar at mange aktivister ergrer seg over. Selv brukte jeg en evighet bare på å omfavne begrepet miljøvennlighet. Det er et stort og loddent begrep som blir sagt så ofte at vi nesten ikke orker å høre mer om det. Å være miljøvennlig er alltid relativt, ettersom vi mennesker har en eller annen påvirkning på naturen uansett hvor vi snur eller vender oss. Med HEL er ønsket mitt at morgendagens utviklere skal integrere miljøvennlighet i sin hverdag og tankegang. Jeg synes også at besvarelsen min svarte på oppgaven, ettersom dette kan føre til well-being i form av at vi slutter å bruke olje og ødelegge miljøet så fort som mulig. Ansatte vil også kunne bidra og få god samvittighet etter de er blitt motivert, og det er også en form for well- being. Videre ville jeg forsøkt å skape produktet, eller i hvert fall en animasjon som fungerer i realtime. Det hadde vært morsomt å prøve den ut og se om det virkelig hadde fungert som det skulle. Til sist vil jeg oppfordre deg som leser denne rapporten til å være en morgendagens helt og tenke over ditt eget fossile forbruk. Skjer det ikke idag, kan well-being som vi kjenner den fort bli noe fra en svunnen tid.
Back to Top