The city bike knows best
This is an extension of Bysykkel's existing app, and it helps newbie city bicyclist be better at navigating the city safely. It offers tips and news that will help you on your daily bike rides, by for instance highlighting places in the city that is difficult og more dangerous, teach you traffic rules, and suggest cool places to go on your bike. Each bike in Bysykkel's stable, also has their own name and personality, to make you feel like you have a nice companion on your ride. 
The rest of this project is written in norwegian.

Introduksjon
Urban Infrastructure Partner, nærmere bestemt et av firmaene bak Oslo Bysykkel, har vært vår oppdragsgiver, og briefen vi fikk har vært ganske åpen. UIP står for daglig drift av Bysykkel og er involvert i alt som har med Bysykkel å gjøre. 
Vårt semester har hatt fokus på interaksjonsdesign, og vi fikk i oppgave å utbedre eller komme med nye ideer på alt som har med interaksjon mellom bruker og Bysykkel å gjøre. 
Vår løsning er en utvidelse av Oslo Bysykkels eksisterende app, og deres merkevare. Vårt mål er å gjøre førstegangsbrukere til tryggere syklister ved å gjøre Bysykkel til en følgesvenn på sykkelturen.

Hvorfor ville vi jobbe med trygghet? 
Gjennom våre undersøkelser lagde vi en hypotese om at sykling blir tryggere jo flere som sykler og vise versa. Denne tryggheten ville også måtte overføres via et eller annet medie. I Danee sitt tilfelle i Paris ble tryggheten overført fra menneske til menneske ettersom hun syklet i en flokk, men ville det være mulig å overføre trygghet uten å sykle med andre mennesker? 
Vi trengte å kartlegge farene ved sykling og de positive sidene av å bruke sykkel, og søkte frem rapporter om blant annet sykkelveiers tilstand i Oslo (kart til høyre), som forklarer den trafikale tryggheten i veinettet. Dette kunne vi bruke for å gi førstegangssyklisten et inntrykk av hvor første sykkeltur burde legges, og hvor de mest umiddelbare farene er.
Medier for overføring av erfaring var også noe vi kartla (bilder til venstre) for å finne ut hva som ville være best for Bysykkel. En slags Über-ordning for syklister, der nybegynnere kunne bestille sykkelfølge ble nevnt, en slags Siri som drev høytlesning av hvilke ruter du burde ta på veien var vi innom, og også mange andre slags GPRS-løsninger. 
Brukergruppe
Primært har vi fokusert på førstegangsbrukere av bysykkel, å få de til å komme seg opp i sykkelsetet, og deres behov. I tillegg har det vært viktig å se på hvordan vi kunne hjelpe denne syklisten etter ti, femti og hundre turer. Sluttresultatet vårt er ekstra funksjoner i Bysykkelappen, og vi ønsket jo at vi skulle kunne gjøre noe for de som ikke bare bruker appen og Bysykkel for aller første gang. Erfarne syklister er derfor tatt med i beregningen, og de har andre behov en førstegangssyklister.

Erfaringsoverføring
Vi var kommet til stadiet der vi visste hvilken brukergruppe vi skulle fokusere på, nemlig førstegangsbrukeren av Bysykkel, og hvilke problemer en slik syklist kunne støte på. Hvordan skulle Bysykkel kunne overføre trygghet til nybegynnere? Hva gjorde at Danee følte seg mer trygg ved å sykle med andre? I vår lille sykkelflokk i Paris hadde enkelte av oss mer sykkelerfaring enn andre, og vi overførte den over på Danee. Trygghet via erfaring var det neste vi fokuserte på, og hvordan erfaring kan bli overført. Danee syklet med noen hun kjente, men det har man ikke alltid mulighet til. Vi tenkte på blant annet en slags sykkelkvennordning, der du møtte erfarne syklister og kunne sykle med dem, men terskelen for å sykle med ukjente bestemte vi at ble for stor. Derfor la vi oppgaven med erfaringsoverføring over på selve bysykkelen. 
Vi ville gjøre sykkelen til en slags antropomorfisk gjenstand som kunne guide deg gjennom Oslo og være en venn på veien. Sykkelen burde jo vite best hvordan man sykler, og Oslo Bysykkel hadde allerede en branding-personllighet vi kunne bygge videre på.

Problemstilling
Hvordan bruke sykkelens personlighet som medie for å overføre trygghet til førstegangsbrukere.Vi startet å tegne videre på interfaces der vi kunne flette inn at sykkelen snakket med deg før under og etter du syklet. Hvordan skulle brukerens første møte med Bysykkelen være? Igjen, hva ville være nødvendig informasjon og nødvendige retningslinjer for en fersking?

Første tur
Vi dro på denne tiden ut på første sykkeltur sammen på de nyåpnede bysyklene i Oslo, og filmet hele reisen slik at vi kunne identifisere problemområder i en førstegangssyklists første tur. Danee fikk altså sykle først, og Hanne syklet etter. Det ble sykling i feil kjøreretning, sykling på rødt lys, og mye sykling på fortauet. Danee stoppet også når hun ble usikker, for å få et overblikk over området. Hun hadde ikke så store muligheter til å se på telefonen mens hun syklet, men mer når hun stoppet. Det ble klart for oss at en innføring i grunnleggende trafikkregler for syklister ble viktig.

Screens
I vår analoge prosess, forsøkte vi å finne ut hvilke screens som skulle være hovedkomponentene i appen (i tillegg til de vi har beholdt fra Bysykkelappen), vi lagde også et utvalg av forskjellige testskjermer vi begynte å teste digitalt.

Testing
Vi tenkte ikke at brukeren skulle måtte fokusere mye på appen under selve syklingen, ettersom det ville vært en stor utfordring for særlig en nybegynner. Hvor vi la inn tipsene og når de skulle komme opp ble derfor viktig. Vi syns også det var veldig viktig at brukeren skulle gå gjennom grunnleggende trafikkregler før sykkelturen slik at brukeren var klar. Tipsene skulle bli en funksjon du så på når du hadde tid og lyst, og ville endre seg ettersom du var nybegynner eller erfaren. Tipsene skulle være enkle å sveipe vekk, og kunne bokmerkes og legges i Sykkelboka. 

Sykkeltips

Eksempler på “mine tips”
Trikken kjører i Thorvald Meyers gate. Jeg ville sykla i Markveien der det i hvert fall er sykkelfelt en del av veien.
Her er det sjukt store hull i veien! Jeg ristet nesten i stykker forrige gang jeg kjørte her.
Oslovelo har åpnet ny sjappe her i enden av Birkelunden! Keen på kaffe?
Det er så fint å sykle langs Akerselva! Særlig idag, sola skinner jo.
Her er en utraffikert snarvei! Sykle gjennom fine Schouskvartalet.
KK-mila går blant annet gjennom Maridalsveien, der hvor du pleier å sykle. Veien vil være stengt i morgen.
Eksempler på “dagens tips”
Holmenkollstafetten går av staben denne helgen, og hele Josefines gate vil være stengt på lørdag.
Munkedamsveien - Langkaigata er en av hovedsykkelrutene som er under planlegging i Oslo. Ruta skal gå fra Munkedamsveien, forbi Aker Brygge, over Rådhusplassen, langs Akershus festning, ned Rådhusgata, til Langkaigata. Vent å se! Det blir bra!
7. mai er Sykkelens dag, og mange vil møte opp på Schous plass. Velkommen!
Konsept
Vi vil gjøre førstegangsbrukere til tryggere syklister ved å gjøre Bysykkel til en følgesvenn på sykkelturen. Trygghet via erfaring var det neste vi fokuserte på, og hvordan erfaring kan bli overført. Danee syklet med noen hun kjente, men det har man ikke alltid mulighet til. Vi tenkte på blant annet en slags sykkelvennordning, der du møtte erfarne syklister og kunne sykle med dem, men terskelen for å sykle med ukjente bestemte vi at ble for stor. Derfor la vi oppgaven med erfaringsoverføring over på selve bysykkelen.
Mål: Å gi ferske syklister trygghetsfølelse slik at de ønsker å sykle i Oslo
Hvordan: Ved å overføre erfaring om hvordan man sykler i Oslo, og gi syklisten en trygg følgesvenn på reisen
Vi vil gi nybegynnere kjennskap til grunnleggende trafikkregler og skape oppmerksomhet rundt sykkelrelaterte farer, gleder og aktiviteter i nærområdet. Bysyklene skal formidle dette via funksjonen “Sykkeltips”. Med Bysykkel som formidler og syklisten som mottager, blir erfaring i form av trafikkregler og Sykkeltips overført til ferske syklister. Sykkelen skal fungere som en trygg guide i Oslo.

Appens hovedfunksjoner
Oslo Bysykkels app er i bunn og grunn en måte å finne sykler, låse opp sykler, og finne låser. Den viser fra før av et kart over Oslo og alle stativer, hvor mange ledige låser som finner og hvor mange ledige sykler. Den har også en fane som alltid viser dine nærmeste stativer. Du får en god del dødtid i appen som ikke utnyttes, ettersom du kun tar den opp når du skal finne sykkel eller lås. Vi ville derfor utnytte dødtiden og legge til:
Grunnleggende innføring i trafikkregler som du også kan hente opp senere
Hver sykkel er et individ, presenterer tipsene for deg, og snakker til deg via Bysykkelappen.
Sted/hendelse/vær/sesong/nivå-baserte tips, for å gjøre deg til en smartere syklist
Et arkiv for tipsene du samler, enten ved å sykle forbi dem eller bokmerke dem. Dette vil også være et sted for å sjekke sykkelnytt som angår hele Oslo.

Konklusjon
Vi satte tidlig som vårt mål å øke bruken av Bysykkel og jobbe med problemstillinger ut fra det. Vi startet å analysere eksisterende data og observere dagens situasjon med research og intervjuer. “Safety in numbers” var et mål vi hadde med oss hele veien. Etter feltstudiet i Paris landet vi på å jobbe konkret med førstegangsbrukere og trygghet. Med dokumentasjon, analysering av materialer, research, intervjuer, og observasjoner kartla vi hva en ny syklist trenger for å bli tryggere og smartere til å sykle i by. Vi ville realisere målet vårt ved å legge til ekstra funksjoner i Oslo Bysykkels app og videreutvikle Bysykkels identitet. Derfra kartla vi brukerreisen og touchpoints mellom bruker og Bysykkel. 
Ved å bruke metoder fra systemorientert design har vi klart å få en oversikt over reisen fra fersk syklist til erfaren, hvilke faktorer som er viktig å ta hensyn under reisen, og ikke minst hvor Bysykkel passer inn i denne reisen. Gjennom semesteret har vi lært å jobbe med en problemstiling i både korttidsvirkningsnivå og langtidsvirkningsnivå, og at det er viktig å kartlegge og analysere forholdene mellom alle leddene i et system og hvilken påvirkning de har i forskjellig kontekst. Slik kunne vi oppnå en bedre forståelse av hvordan et system fungerer i en kompleks helhet.

Utviklingspotensiale
Å løse genereringen av tips ville vært det første problemet vi måtte adressert videre. Det kunne vært en programvare som hentet inn informasjon fra de ulike instansene nevnt i vårt tekniske grunnlag, satt de sammen, og generert tips.
Vi ser for oss at dette kunne vært en plattform å bygge videre på. Kanskje kunne Bysykkelappen blitt en slags Flipboard for sykkelnyheter, og kanskje kunne erfarne syklister i Oslo og nybegynnere for den saks skyld, lagt til sine egne tips. Vi har valgt å involvere så få mennesker som mulig fordi vi så en mulighet for å heller knytte brukeren nærmere sykkelen. Vi ville skape en illusjon om at du gikk inn i syklenes by, og derfor kommer tipsene fra dem og ikke erfarne syklister. Det kunne det vært rom for å endre etterhvert.
Personligheten til bysyklene kunne være et medie for å reklamere for bedre bymiljø i Oslo via for eksempel plakater på trikken.

Evaluering
Vi har brukt og testet forskjellige mappingmetoder og begrunner våre valg hele veien. Gigamappet av prosjektet vårt gir en god forklaring til både tjenestens brukerreise og vår prosess i interaksjonsdesign. Vi kunne jobbet videre med hvordan tips skal genereres, og utdypet hvordan de forandrer seg i forhold til at brukerens erfaring vokser. Vi har svart på egne spørsmål vi stilte i begynnelsen av prosjektet og leverte løsninger deretter. I neste steg vil vi gjerne teste appens funksjoner med flere brukere og fått tilbakemelding på mer detaljert nivå.
Prosjektet har fungert godt, og vi føler vi forstår en større del av hva systemorientert design innebærer. Det har ikke minst vært en god erfaring å samarbeide med et firma som Urban Infrastructure Partner. En spesiell takk til vår kontakt Johan Høgåsen Hallesby, som har forsøkt så godt han kan å komme med alle ressurser og svar vi trengte, i en tid da hele det nye Bysykkelsystemet skulle stables på plass.
Back to Top